Joke Ellenkamp

“De uitbundigheid en kleurenrijkdom van de natuur is bij mijn huidige werk uitgangspunt. Vanuit deze natuurlijke, vanzelfsprekende werkelijkheid ga ik op zoek naar de abstracte kwaliteit van die beelden.

Mijn werk is verhalend; ik begin met iets wat tastbaar voor mij staat en probeer te laten zien zoals ik het zie. Concentratie is daarbij crusiaal. Mijn hoofd moet zo leeg mogelijk zijn om deze worsteling met de realiteit aan te kunnen gaan.

Al werkend vraag ik me voortdurend af of de compositie klopt, de kleurspreiding goed is, er een spannende beweging in zit en of ik met mijn kleurkeuze genoeg ruimtelijkheid laat ontstaan, etcetera. Ik denk dat mijn beste werk dit spanningsveld tussen realisme en abstractie optimaal laat zien.”

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Comments are closed